Kiedy czas uczyć się indefinido?

Czas przeszły dokonany prosty, lub po prostu w hiszpańskim indefinido, to jeden z ostatnich tematów przerabianych na poziomie początkującym. Zwykle podczas nauki zestawiany jest z czasem pretérito perfecto i imperfecto. Na poziomie początkującym A1 i A2 poznajemy aż 3 czasy przeszłe w następującej kolejności: perfecto, indefinido i imperfecto lub indefinido, perfecto i imperfecto. Rzadziej imperfecto jest wprowadzane jako pierwszy czas przeszły. Warto zwrócić uwagę na wielkość klocka z indefinido. Jest obszerniejszy niż dwa pozostałe czasy przeszłe, co wskazuje na jego większą objętość względem zagadnień, które należy poznać w trakcie nauki.

Interesuje Cię umiejscowienie wszystkich zagadnień gramatyki hiszpańskiej?

KUP GRAMBOXA

Użycia czasu Pretérito indefinido

Czas ten odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone w określonym punkcie w czasie. Oto lista zastosowań:
  • Działania zakończone w przeszłości:
Określa czynności lub wydarzenia, które odbyły się w określonym czasie i zostały zakończone, nawet jeśli nie podano dokładnej daty ani czasu. Przykład: Ayer fui al mercado. (Wczoraj poszedłem na rynek.)  
  • Serie zdarzeń:
Używany, aby opisać serię zdarzeń, które nastąpiły po sobie (jedna po drugiej) w przeszłości. Przykład: Llegué a casa, me duché y luego cené. (Wróciłam do domu, wziąłam prysznic, a potem zjadłam kolację.)  
  • Działania „jednorazowe/punktowe”:
Zastosowanie Preterito Indefinido występuje w przypadku działań, które trwały przez krótki okres czasu i zakończyły się. Przykład: Comí una pizza deliciosa. (Zjadłam pyszną pizzę.)  
  • Wydarzenia w konkretnym punkcie w czasie:
Opisuje wydarzenia, które miały miejsce w określonym punkcie czasu w przeszłości. Przykład: Llegó a las 10 de la mañana. (Przyszedł o 10 rano.)  
  • Zakończone czynności w określonym czasie:
Określa czynności, które odbyły się w konkretnym czasie i zostały zakończone. Przykład: Estudié español el año pasado. (Uczyłam się hiszpańskiego w zeszłym roku.)   Pamiętaj, że istnieją także inne czasy przeszłe w języku hiszpańskim, takie jak Preterito Imperfecto, które mają inne zastosowania. Ważne jest zrozumienie kontekstu i znaczenia, aby właściwie stosować poszczególne czasy w mowie i piśmie.

Odmiana czasowników w czasie Pretérito indefinido

Pretérito indefinido VS Pretérito perfecto

W hiszpańskim mamy dwa czasy przeszłe dokonane (trybu indicativo). Jeden jednak ma formę prostą — właśnie indefinido. Drugi ma formę złożoną — czas przeszły perfecto. Co to oznacza? Chodzi o budowę tych czasów indefinido składa się tylko z odmienionego czasownika, podczas gdy perfecto ma dwie składowe, tzn. odmiana składa się z dwóch członów. To nie jest jedyna różnica w tych czasach! Różnica jest również w użyciu obydwu czasów: indefinido i perfecto. Zwykle czasu przeszłego prostego (indefinido) używamy w odniesieniu do czynności lub sytuacji, które są już zakończone i nie mają związku z teraźniejszością, w przeciwieństwie do czasu perfecto, kiedy istnieje związek z teraźniejszością, mimo że coś wydarzyło się w przeszłości. Używając hiszpańskiego czasu indefinido chcemy wyrazić, że podmiot wypowiedzi (osoba, której przytrafiło się dane zdarzenie) już „jest poza czasem” o którym się wypowiada.Na poziomie podstawowym hiszpańskiego zwykle poznajemy trzy czasy przeszłe: Pamiętaj, że nie możemy ich używać wymiennie, a każdy z tych czasów ma swoje zasady użycia! Pomocne mogą być wyrażenia czasowe typowego dla danego czasu, ale nie stanowią one zawsze jednoznacznego wyznacznika!

Chcesz sobie poukładać w głowie hiszpańską gramatykę?

Nie do końca odnajdujesz się w zawiłościach gramatyki hiszpańskiej? Wolisz wizualne przedstawienie wszystkich zagadnień? Opracowałyśmy przedstawienie wszystkich zagadnień gramatyki hiszpańskiej w formie schematu z systematycznie poukładanymi klockami-zagadnieniami gramatycznymi.

Jeśli chcesz spojrzeć na hiszpańską gramatykę trochę inaczej niż zwykle to GRAMBOX jest dla Ciebie.

Scroll to Top