Gerundio, a po polsku imiesłów czynny (np. śpiewający) to bardzo przydatna forma stworzona od czasownika. Wiele konstrukcji hiszpańskich wykorzystuje gerundio. Warto znać jego formy i wiedzieć jak się go tworzy. Samo gerundio w zdaniu ma wiele funkcji.Na przykład:   Pero Juan, qué estás haciendo? Estoy practicando yoga.

Jak tworzymy gerundio?

Zamieniamy końcówkę bezokolicznika (najbardziej podstawowej formy czasownika) na odpowiednią końcówkę gerundio:
  • Bezokoliczniki zakończone na -ar (I koniugacja) zmieniamy na -ando

-AR dodajemy -ANDO, np. hablar – hablando

 
  • Bezokoliczniki zakończone na -er (II koniugacja) zmieniamy na -iendo

-ER dodajemy -IENDO, np. comer – comiendo

 
  • Bezokoliczniki zakończone na -ir (III koniugacja) zmieniamy tak samo jak w II koniugacji (-er), na -iendo

-IR dodajemy -IENDO, np. vivir – viviendo

  Czasem zachodzą pewne oboczności, musimy wprowadzić jakąś zmianę zanim dodamy końcówkę gerundio. Listę nieregularnych gerundio znajdziesz poniżej w pliku pdf.

Nieregularne formy gerundio

Odmiana gerundio w hiszpańskim jest bardzo prosta. Jednak jak zwykle to bywa z gramatyką, również i przy zagadnieniu gerundio musimy pamiętać o pewnych wyjątkach, czy raczej – obocznościach, które nam zachodzą w odmianie.  
  • Czasem pojawia nam się końcówka – yendo:
np. caer – cayendo, ir – yendo leer – leyendo  
  • czasem pojawia się zamiana e na i (e -> i):
np. decir – diciendo pedir – pidiendo sentir – sintiendo  
  • czasem pojawia się zamiana o na u (o -> u):
np. dormir – durmiendo morir – muriendo  

Lista nieregularnych gerundio

Konstrukcja estar + gerundio

Najbardziej podstawową konstrukcją używaną z gerundio jest

ESTAR + GERUNDIO 

Wyraża ona czynność, która dzieje się w danym momencie i jest krótkotrwała, tzn. nie będzie trwała wiecznie. Konstrukcja ta jest związana z określeniami czasowymi takimi jak:

en este momento

ahora (mismo)

Konstrukcja składa się z dwóch członów:
  1. Odmienionego czasownika ESTAR, (mówi kto wykonuje daną czynność).
  2. Gerundio, które mówi nam jaką dana osoba wykonuje czynność.

PERSONA

  ESTAR

GERUNDIO

yo  estoy  escuchando  comiendo  viendo
 estás
él/ella/Usted  está
nosotros/as  estamos
vosotros/as  estáis
ellos/ellas/Ustedes  están

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1.
ACTIVIDAD 2.
ACTIVIDAD 3.
ACTIVIDAD 4.
Scroll to Top