Perifrasis verbales to struktury językowe składające się z dwóch lub więcej czasowników, które razem tworzą nowe, bardziej złożone znaczenie. Czasem wymagają one formy regularnej odmienienia, a czasem mają z góry ustaloną formę.  

Użycie perifrasis verbales

Perifrasis verbales są powszechnie używane w języku hiszpańskim i odgrywają ważną rolę w komunikacji. Są używane do wyrażania różnych aspektów czasu, trybu, zdolności, pragnień i konieczności. Peryfrazy składają się z dwóch niezależnych czasowników. Pierwszy jest nieodłącznym elementem peryfrazy, drugi czasownik może przybierać różne formy (infinitivo, gerundia, participia) i wnosi dodatkowe znaczenie do peryfrazy. Pamiętaj, pierwszy człon peryfrazy jest odmienny przez osoby, drugi – już nie.  

Popularne perifrasis verbales

Volver (a) + Infinitivo (hablar)

ponownie zacząć coś robić, wrócić do czegoś „Volver (a) + infinitivo” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „ponownie zrobić coś”, ale ma również inne znaczenia w zależności od kontekstu. Główne znaczenia tego wyrażenia to: – Wracać do czegoś, co zostało zrobione wcześniej lub zostało zapomniane. – Zaczynać od nowa jakąś czynność, którą wcześniej zakończono. – Ponownie zacząć robić coś, co już się przestało robić. – Uczyć się czegoś na nowo, gdy zapomnieliśmy.   Aby lepiej zrozumieć to wyrażenie, przyjrzyjmy się kilku przykładom: – Volver a estudiar. (Zacząć uczyć się ponownie.) – Voy a volver a leer el libro. (Zamierzam ponownie przeczytać książkę.) – Tenemos que volver a hacerlo. (Musimy zrobić to jeszcze raz.) – ¿Podrías volver a explicarme eso? (Czy możesz mi to jeszcze raz wyjaśnić?)  

Llevar + Gerundio (trabajando)

czynność, która trwa/ła Pozwala nam opisywać nasze doświadczenia, ciągłe działanie lub oczekiwane aktywności w sposób bardziej precyzyjny i skuteczny. Llevar + gerundio – czas przeszły – Llevaba estudiando español durante dos años cuando se mudó a España. (Uczył się hiszpańskiego przez dwa lata, kiedy przeniósł się do Hiszpanii.) – Llevábamos viajando por todo el país cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido. (Podróżowaliśmy po całym kraju, kiedy zorientowaliśmy się, że się zgubiliśmy.) W tych przykładach „llevar + gerundio” jest używane do wyrażenia ciągłego działania w przeszłości. Oznacza, że ​​coś trwało lub było kontynuowane przez pewien czas przed wystąpieniem innego wydarzenia. Llevar + gerundio – czas teraźniejszy – Llevo trabajando en esta empresa desde hace cinco años. (Pracuję w tej firmie od pięciu lat.) – Lleva lloviendo todo el día y no puedo salir. (Pada cały dzień i nie mogę wyjść.) W tym przypadku „llevar + gerundio” używane jest do opisania ciągłego działania w teraźniejszości. Możemy wyrazić, ile czasu trwa to działanie lub podkreślić ciągłość pewnej czynności. Llevar + gerundio – przyszłość – Llevaré estudiando toda la noche para el examen de mañana. (Będę uczył się całą noc na jutrzejszy egzamin.) – Llevarán esperándote en el aeropuerto desde hace dos horas. (Będą czekać na Ciebie na lotnisku od dwóch godzin.) W tych przykładach „llevar + gerundio” jest używane do opisywania przyszłego działania, które będzie kontynuowane przez pewien czas. Odnosi się do przyszłych działań, które już będą się odbywać lub będą trwać.  

Llevar + Participio (gastados)

– trwanie jakiegoś działania, nacisk kładziony jest na proces Konstrukcja „llevar + Participio” służy do wyrażania trwającej czynności, przedziału czasowego, który rozpoczął się w przeszłości i nadal trwa w chwili obecnej. Może być używana zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przeszłym. Llevo puesto mi abrigo favorito. (Mam na sobie moje ulubione palto.) ¿Llevas puesto el anillo que te regalé? (Masz na sobie pierścionek, który Ci podarowałem?) Ella lleva lavado el pelo. (Ona ma umyte włosy.)  

Seguir + Gerundio (buscando)

– ciągłość Peryfraza Seguir + Gerundio jest wykorzystywana w języku hiszpańskim do określenia kontynuacji lub trwania pewnej czynności. Czasownik „seguir” oznacza „kontynuować” lub „nadal robić coś”. Wyraża kontynuację jakiejś czynności lub działania w teraźniejszości. Ta struktura sugeruje, że dana czynność jest wciąż wykonywana lub trwa przez dłuższy czas. Dodatkowo, może również odnosić się do zachowań, nawyków lub codziennych rutyn. Przykładowo, zdanie „Sigo fumando” oznacza „Nadal palę papierosy” lub „Kontynuuję palenie papierosów”. Co więcej, może odzwierciedlać zarówno pozytywne, jak i negatywne konteksty. Przykładowo, „Sigue hablando” może oznaczać zarówno „nadal mówi” (pozytywne) jak i „nie przestaje gadać” (negatywne). Przykłady: – Sigo estudiando español. (Kontynuuję naukę hiszpańskiego.) – Él sigue trabajando mucho. (On nadal dużo pracuje.) – Seguimos aprendiendo cada día. (Nadal uczymy się każdego dnia.)  

Poder + Infinitivo (ir)

– możliwość „Poder” w połączeniu z czasownikiem w formie nieodmienionej („infinitivo”) wyraża: Możliwość dokonania danej czynności Przykłady: a) Puedo ir a la fiesta esta noche. (Mogę pójść na imprezę dziś wieczorem.) b) ¿Puedes cocinar la cena? (Czy możesz ugotować kolację?) c) El equipo de fútbol puede ganar el campeonato. (Drużyna piłkarska może wygrać mistrzostwa.) W powyższych przykładach używamy „poder” do wyrażenia możliwości wykonania danej czynności. Wyrażanie uprawnień: Drugą funkcją „poder + infinitivo” jest wyrażanie uprawnień, czyli prawa do wykonania danej czynności. Przykłady: a) Los mayores de 18 años pueden votar en las elecciones. (Osoby powyżej 18. roku życia mogą głosować w wyborach.) b) Los estudiantes pueden entrar gratis al museo. (Studenci mogą wejść do muzeum za darmo.) c) Los padres pueden autorizar la salida de sus hijos de la escuela. (Rodzice mogą autoryzować wyjście swoich dzieci ze szkoły.) W tym przypadku „poder” informuje nas o prawie lub możliwości wykonania jakiejś czynności. Wyrażanie zgody lub odmowy: „Poder + infinitivo” może również służyć do wyrażania zgody lub odmowy w odpowiedzi na prośbę lub pytanie. Przykłady: a) Sí, puedes usar mi coche esta tarde. (Tak, możesz skorzystać z mojego samochodu dziś po południu.) b) No, no puedo ayudarte con la mudanza. (Nie, nie mogę Ci pomóc w przeprowadzce.) c) Puedo prestarte el libro, pero debes devolvérmelo en una semana. (Mogę Ci pożyczyć książkę, ale musisz mi ją zwrócić w tydzień.) W tych przykładach „poder” jest używane do wyrażenia zgody lub odmowy na podjęcie danej akcji.  

Deber + Infinitivo (quedarse)

– obowiązek lub rada Jej podstawowe znaczenie to wyrażanie obowiązku, nakazu lub konieczności wykonania danej czynności. Oznacza, że mamy jakieś zadanie do wykonania lub jesteśmy zobowiązani coś zrobić. Przykłady: Debo estudiar para el examen. (Muszę uczyć się do egzaminu.) Debes llegar a tiempo a la reunión. (Powinieneś być na czas na spotkanie.) Debe lavarse las manos antes de comer. (Powinien umyć ręce przed jedzeniem.) Debemos hacer ejercicio regularmente. (Powinniśmy regularnie ćwiczyć.) Deben hablar más despacio para que los entendamos. (Powinni mówić wolniej, żebyśmy ich zrozumieli.)   Inne często używane peryfrazy: Estar + Gerundio (arreglando) – działanie w trakcie trwania Empezar (a) + Infinitivo (viajar) – rozpoczęcie jakiejś czynności Acabar (de) + Infinitivo (concederles) – zakończenie dopiero co jakiejś czynności Tener + Participio (reservadas) – wykonanie jakiegoś działania, z naciskiem na wynik Tener (que) + Infinitivo (vender) – obowiązek lub rada   Perifrasis verbales są nieodłącznym elementem języka hiszpańskiego i znaczącym narzędziem komunikacji. Dzięki nim możemy wyrazić różne aspekty czasu, trybu, zdolności, pragnień i konieczności. Warto zapamiętać różne przykłady oraz praktykować je w celu osiągnięcia płynności w korzystaniu z perifrasis verbales.  
Scroll to Top