liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi itd.).

 

Liczby po hiszpańsku 1-20

0 cero 1 uno 2 dos 3 tres 4 cuatro 5 cinco 6 seis 7 siete 8 ocho 9 nueve 10 diez 11 once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciséis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte  

Liczby po hiszpańsku 21-100

21 veitiuno 22 veitidós 23 veintitrés 24 veinticuatro 25 veinticinco 26 veintiséis 27 veintisiete 28 veintiocho 29 veintinueve 30 treinta 31 treinta y uno 32 treinta y dos 33 treinta y tres 34 treinta y cuatro 35 treinta y cinco 36 treinta y seis 37 treinta y siete 38 treinta y ocho 39 treinta y nueve 40 cuarenta 41 cuarenta y uno 42 cuarenta y dos … 50 cincuenta 51 cincuenta y uno … 60 sesenta 61 sesenta y uno … 70 setenta 71 setenta y uno … 80 ochenta 81 ochenta y uno … 90 noventa 91 noventa y uno … 100 cien 101 ciento uno 102 ciento dos

Liczby po hiszpańsku 200-1 000 000

200 doscientos 300 trescientos 400 cuatrocientos 500 quinientos 600 seiscientos 700 setecientos 800 ochocientos 900 novecientos 1 000 mil 2 000 dos mil … 1 000 000 un millón 2 000 000 dos millones   160 780 ciento sesenta mil setecientos ochenta 25 800 veinticinco mil ochocientos 8 950 462 ocho millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y dos   Szczegółowe wyjaśnienie jak tworzyć liczby po hiszpańsku znajdziesz w darmowym pdf poniżej.

Liczebniki po hiszpańsku materiał pdf

Zwykła lista z wypisanymi nazwami liczb do Ciebie nie przemawia? Lubisz bardziej szczegółowe wyjaśnienia? Może spodobać Ci się nasz materiał do nauki hiszpańskich liczb. Szczegółowo wymieniłam wszelkie wyjątki oraz ważniejsze zasady przy tworzeniu liczb.

Hiszpańskie liczebniki od 0 do 30

  Oczywiście liczebniki po hiszpańsku czy w jakimkolwiek obcym języku, nie muszą być tłumaczone z taką skrupulatnością. Czasem wygodniej odnieść się do zwykłej listy słówek. Sprawdzić sobie jak dane słowo się wpisuje po hiszpańsku lub w drugą stronę, co oznacza po hiszpańsku.

Generator zapisu hiszpańskich liczb

Wygodnym w użyciu narzędziem do sprawdzania hiszpańskiej pisowni liczebników mogą być generatory liczb, np.

https://numeros-a-letras.todala.info

Wystarczy wpisać w miejsce przeznaczone na liczbę konkretny numer: Ingrese el número, kliknąć en letra. Generator otworzy nam drugie okno, w którym wyskoczy odpowiednie tłumaczenie po hiszpańsku. W głównym oknie możemy zaznaczyć od razu opcję wygenerowanie tekstu w formie żeńskiej. Jest to wygodne jeśli wiemy od razu, że będziemy się odnosić do jakiegoś rzeczownika rzeńskiego. Kiedy w odwrotnej sytuacji mamy słowo po hiszpańsku i szukamy polskiego odpowiednik, w tym wypadku jednak lepiej sprawdzi się… wujek google i jego translator, eh.
Scroll to Top