Kiedy czas uczyć się perfecto?

Czas przeszły dokonany prosty, lub po prostu w hiszpańskim perfecto, to jeden z ostatnich tematów przerabianych na poziomie początkującym. Zwykle podczas nauki zestawiany jest z czasem pretérito indefinido i imperfecto. Na poziomie początkującym A1 i A2 poznajemy aż 3 czasy przeszłe w następującej kolejności: perfecto, indefinido i imperfecto lub indefinido, perfecto i imperfecto. Rzadziej imperfecto jest wprowadzane jako pierwszy czas przeszły.

Interesuje Cię umiejscowienie wszystkich zagadnień gramatyki hiszpańskiej?

KUP GRAMBOXA

Użycia czasu Pretérito Perfecto

Czas Preterito Perfecto służy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, ale mogą mieć związek z teraźniejszością lub mogą wpływać na obecną sytuację.
  • Działania, które miały miejsce niedawno:
Często używany do opisywania zdarzeń, które wydarzyły się niedawno, ale nadal mają związek z teraźniejszością. Przykład: He comido una hamburguesa. (Zjadłam hamburgera.)  
  • Doświadczenia życiowe:
Opisuje wydarzenia, które miały miejsce w życiu, ale nie podaje konkretnego momentu ich wystąpienia. Przykład: He viajado a varios países. (Podróżowałem do różnych krajów.)  
  • Działania zakończone, których efekty są widoczne w teraźniejszości:
Używany, gdy skutki zdarzenia z przeszłości są nadal obecne w teraźniejszości. Przykład: He aprendido mucho en esta clase. (Nauczyłam się dużo na tej lekcji.)  
  • Zdarzenia, które się powtarzają:
Używany, gdy zdarzenie miało miejsce wielokrotnie w przeszłości, ale nadal ma związek z teraźniejszością. Przykład: He visitado París varias veces. (Kilka razy odwiedziłam Paryż.)  
  • Zmiany, które miały miejsce w określonym czasie do teraźniejszości:
Często używany, aby opisać zmiany, które zaszły do momentu obecnego w teraźniejszości. Przykład: Han mejorado mucho las condiciones de vida. (Warunki życia bardzo się poprawiły.)  
  • Zdarzenia, działania, które miały miejsce w określonym czasie do teraźniejszości:
Opisuje zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na obecną sytuację. Przykład: He estudiado mucho para este examen. (Dużo się uczyłem do tego egzaminu.)   Czas Preterito Perfecto jest używany, aby opisywać zdarzenia z przeszłości, które mają związek z teraźniejszością lub mają wpływ na teraźniejszość. W zależności od kontekstu zdania, ten czas może być bardzo przydatny w opisywaniu doświadczeń życiowych czy też aktualnych wydarzeń.

Odmiana czasowników w czasie Pretérito Perfecto

Pretérito indefinido VS Pretérito perfecto

W hiszpańskim mamy dwa czasy przeszłe dokonane (trybu indicativo). Jeden jednak ma formę prostą — właśnie indefinido. Drugi ma formę złożoną — czas przeszły perfecto. Co to oznacza? Chodzi o budowę tych czasów indefinido składa się tylko z odmienionego czasownika, podczas gdy perfecto ma dwie składowe, tzn. odmiana składa się z dwóch członów. To nie jest jedyna różnica w tych czasach! Różnica jest również w użyciu obydwu czasów: indefinido i perfecto. Zwykle czasu przeszłego prostego (indefinido) używamy w odniesieniu do czynności lub sytuacji, które są już zakończone i nie mają związku z teraźniejszością, w przeciwieństwie do czasu perfecto, kiedy istnieje związek z teraźniejszością, mimo że coś wydarzyło się w przeszłości. Używając hiszpańskiego czasu indefinido chcemy wyrazić, że podmiot wypowiedzi (osoba, której przytrafiło się dane zdarzenie) już „jest poza czasem” o którym się wypowiada.Na poziomie podstawowym hiszpańskiego zwykle poznajemy trzy czasy przeszłe: Pamiętaj, że nie możemy ich używać wymiennie, a każdy z tych czasów ma swoje zasady użycia! Pomocne mogą być wyrażenia czasowe typowego dla danego czasu, ale nie stanowią one zawsze jednoznacznego wyznacznika!

Chcesz sobie poukładać w głowie hiszpańską gramatykę?

Nie do końca odnajdujesz się w zawiłościach gramatyki hiszpańskiej? Wolisz wizualne przedstawienie wszystkich zagadnień? Opracowałyśmy przedstawienie wszystkich zagadnień gramatyki hiszpańskiej w formie schematu z systematycznie poukładanymi klockami-zagadnieniami gramatycznymi.

Jeśli chcesz spojrzeć na hiszpańską gramatykę trochę inaczej niż zwykle to GRAMBOX jest dla Ciebie.

 

Kliknij w poniższą grafikę

Scroll to Top