Język to bardzo skomplikowany byt. Służy przede wszystkim wyrażaniu tego, co mamy na myśli i komunikacji.

Naszą myśl ubieramy w słowa, a słowa niosą ze sobą jakąś gramatykę. Wtedy całość jest zrozumiała. Oczywiście to nie oznacza, że nasza wypowiedź jest zrozumiała dla kogoś… bo do komunikacji druga osoba musi 1. rozumieć co mówimy na płaszczyźnie gramatycznej, 2. zrozumieć naszą intencję.

Język jest środkiem/narzędziem, żeby wyrazić to, co chcemy powiedzieć.

Bardzo niedoskonały i często wadliwy. Naszym zadaniem jest skoncentrowanie się na przekazaniu intencji naszej wypowiedzi, nie zachowaniu poprawnej w 100% gramatyki i składni!

Scroll to Top