Do czego służą possesivos (zaimki dzierżawcze)?

Zaimki dzierżawcze (possesivos) mają za zadanie określić przynależność:

Kogo coś jest?

np. mi/mío (moje),

tu/tuyo (twoje),

su/suyo (jego, jej)

   

Rodzaje possesivos w hiszpańskim

W języku hiszpańskim mamy dwa rodzaje zaimków dzierżawczych, mogą być  
  • nieakcentowane (łączą się zawsze z odpowiednim rzeczownikiem)

np. mi coche (mój samochód), tu perro (twój pies), nuestra casa (nasz dom)

 
  • akcentowane (mogą występować samodzielnie)

np. es nuestro (jest nasze), un amigo vuestro (wasz przyjaciel), el mejor es el suyo (najlepszy jest jej)

Forma nieakcentowana zaimka dzierżawczego (possesivo)

Czyli ta, która nie występuje samodzielnie, tylko łączy się z przynależną rzeczą/przedmiotem.

Forma akcentowana zaimka dzierżawczego (possesivo)

Czyli ta, która występuje samodzielnie, odnosi się do bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie: kogo?
Scroll to Top