Podstawowe narodowości po hiszpańsku

Niektóre przymiotniki określają narodowości lub pochodzenie (np. español/española – hiszpański/hiszpańska, polaco/polaca – polski/polska). Mogą dotyczyć narodowości ludzi, ale też pochodzenia przedmiotów, potraw, zwyczajów, itp. (np. un plato español – hiszpańska potrawa).  
Grupa przymiotników Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj męski Rodzaj żeński
Zakończone na -o/ -a polaco polaca polacos polacas
ruso rusa rusos rusas
sueco sueca suecos suecas
brasileño brasileña brasileños brasileñas
italiano italiana italianos italianas
mexicano mexicana mexicanos mexicanas
argentino argentina argentinos argentinas
colombiano colombiana colombianos colombianas
chino china chinos chinas
cubano cubana cubanos cubanas
venezolano venezolana venezolanos venezolanas
indio india indios indias
egipcio egipcia egipcios egipcias
griego griega griegos griegas
Zakończone na -a, -e, -í, -ú belga belga belgas belgas
estadounidense estadounidense estadounidenses estadounidenses
canadiense canadiense canadienses canadienses
costarricense costarricense costarricenses costarricenses
nicaragüense nicaragüense nicaragüenses nicaragüenses
vietnamita vietnamita vietnamitas vietnamitas
iraní iraní iranís/iraníes iranís/iraníes
marroquí marroquí marroquís/marroquíes marroquís/marroquíes
israelí israelí israelís/israelíes israelís/israelíes
hindú hindú hindús hindús
Zakończone na spółgłoskę (rodzaj męski) lub spółgłoskę i -a (rodzaj żeński) español española españoles españolas
inglés inglesa ingleses inglesas
alemán alemana alemanes alemanas
francés francesa franceses francesas
portugués portuguesa portugueses portuguesas
japonés japonesa japoneses japonesas
holandés holandesa holandeses holandesas
sudanés sudanesa sudaneses sudanesas
escocés escocesa escoceses escocesas
Wyjątek zakończony na -z andaluz andaluza andaluces andaluzas

  Przykłady: Mi profesor de español es mexicano. – Mój nauczyciel hiszpańskiego jest Meksykaninem. Tenemos unos amigos franceses.- Mamy kilku francuskich przyjaciół/przyjaciół Francuzów. Peter es estadounidense. – Peter jest Amerykaninem (=mieszkańcem Stanów Zjednoczonych). ‘Americano’ jest słowem bardziej ogólnym i może odnosić się do Ameryki jako kontynentu.  

Język danego kraju brzmi tak samo jak narodowość w rodzaju męskim, np.

español (hiszpański)

alemán (niemiecki)

inglés (angielski)

ruso (rosyjski)

Odmiana przymiotników określających narodowości

    Podobnie jak hiszpańskie przymiotniki jakościowe, występują w rodzaju męskim i żeńskim, i zgadzają się z określanymi rzeczownikami pod względem liczby i rodzaju. Istnienie osobnej formy męskiej i żeńskiej również zależy od końcówki (-o/-a, -és, -e, spółgłoska, itp.). Pedro es español. – Pedro jest Hiszpanem. Claudia es peruana. – Claudia jest Peruwianką. El tequila es una bebida mexicana. – Tequila jest napojem meksykańskim.   Przymiotniki określające narodowości występują również w funkcji rzeczowników, np. Se dice que los españoles son orgullosos. – Mówi się, że Hiszpanie są dumni. Durante el viaje conocí a un alemán simpático. – Podczas podróży poznałam sympatycznego Niemca. Jako rzeczowniki, są też określeniami języków, np. Hablo inglés. – Mówię po angielsku. Estudio español. – Uczę się hiszpańskiego./Studiuję język hiszpański. El portugués es un idioma bonito. – Portugalski jest pięknym językiem.   Uwaga na przymiotniki wskazujące narodowość zakończone spółgłoską rodzaju męskiego. W tym przypadku dodaje się w rodzaju żeńskim końcówkę –a: un hombre español – una mujer española un profesor alemán – una profesora alemana
Scroll to Top