Jak piszę się liczebniki porządkowe po hiszpańsku?

Chociaż liczebników głównych („zwykłych” liczb) uczymy się już na jednych z pierwszych lekcji, to liczebniki porządkowe zwykle pojawiają się trochę później. Liczebniki porządkowe po hiszpańsku, jak i w każdym innym języku, określają kolejność osób lub rzeczy, czyli który z kolei ktoś lub coś jest. Np. Ona zajęła trzecie miejsce. Ella ocupó el tercer lugar. Mieszkam na piątym piętrze. Vivo en el quinto piso.    W języku hiszpańskim liczebniki porządkowe mają rodzaj, mogą być rodzaju męskiego lub żeńskiego. To znaczy, że musimy popatrzeć na rodzaj osoby lub rzeczy do której się odnosi i dopasować tak samo liczebnik porządkowy.  

Liczebniki porządkowe po hiszpańsku od 1 do 10

   
Pamiętaj, że to liczebników główynch można również dodać liczbę mnogą: Primeros cinco personas ganan los premios. (Pierwszych pięć osób zdobywa nagrody)   Chcesz przypomnieć sobie jak się liczy po hiszpańsku?  

Liczebniki porządkowe po hiszpańsku od 11 do 20

Liczebniki większe niż 10 również mogą być w rodzaju żeńskim lub męskim, także mogą mieć liczbę mnogą. Choć używamy ich zdecydowanie rzadziej, warto mieć wszystkie odmiany pod ręką.  

11º undécimo lub décimo primero

12º duodécimo lub décimo segundo

13º decimotercero

14º decimocuarto

15º decimoquinto

16º decimosexto

17º decimoséptimo

18º decimoctavo

19º decimonono

20º vigésimo

 W zapisie liczby porządkowej po hiszpańsku możemy znaleźć trzy różne dopiski: o, a, er. Jak już się możesz domyślić, litery z boku liczby odnoszą się do rodzaju liczebnika (który znowu nawiązuje do rodzaju i liczby rzeczownika o którym mówi). Choć powyżej wypisane zostały tylko liczebniki porządkowe z podziałem na żeńskie (a) i męskie (o), to mamy jeszcze jeden skrót (er). 1a primera (np. primera clase de español) 1o primero (np. llegaste primero) 1er primer (np. primer alumno)   Skrót er również odnosi się do rodzaju męskiego, zachowuje się jednak podobnie jak uno, czy alguno/ninguno kiedy stoi przed nimi rzeczownik męski w liczbie pojedynczej, np. ningún estudiante.

Liczebniki porządkowe po hiszpańsku – dziesiątkami

  10°  décimo 20°   vigésimo 30°   trigésimo 40°   cuadragésimo 50°   quincuagésimo 60°   sexagésimo 70°   septuagésimo 80°   octogésimo 90°   nonagésimo 100°   centésimo
Scroll to Top