Co warto wiedzieć o hiszpańskich rodzajnikach?

  Rodzajniki w języku hiszpańskim są kluczowe do poinformowania nas o gramatycznym rodzaju (męskim lub żeńskim) i liczbie (pojedynczej lub mnogiej) poprzedzającego go rzeczownika. To tak, jakby te małe słówka dawały nam cenne wskazówki zanim jeszcze poznajemy całą historię znajdującą się za nimi.   W języku polskim nie mają swojego gramatycznego odpowiednika. Czasem się je tłumaczy. Są bardzo przydatne – dają informacje rozmówcy o jakiej kategorii rzeczy mówimy, czy nam znanej i bliskiej (rodzajniki określone), czy ogólnie o czymś, czego nie doprecyzowujemy (rodzajniki nieokreślone).

Chcesz sobie zobrazować całą gramatykę hiszpańską?

SPRAWDŹ GRAMBOXA

Czym jest artículo (rodzajnik) i na co mi on?

W języku hiszpańskim wyróżniamy dwa rodzaje rodzajnika 🙂 Rodzajnik nieokreślony i określony. Przykładem rodzajnika określonego są el, la, a nieokreślonego są un, una. Byłoby trochę w tym prawdy, gdybym sprowadziła tłumaczenie rodzajników do takiego określenia ich mianem: ozdobnika rzeczownika, który stawiamy przed rzeczownikiem oraz gdybym dodała, że rodzajnika nieokreślonego używamy w odniesieniu do rzeczy, które są nieokreślone, niejasne, niepewne, a rodzajnika określonego, do rzeczy konkretnych, jasno określonych. Oczywiście byłoby banalnie proste takie tłumaczenie i nie do końca możemy tak jednoznacznie to określić, bo sprawa ma się bardziej… zawile, niestety. Dodatkowo polakom utrudnia zrozumienie rodzajnika fakt, że w języku polskim nie występuje. Za to możemy go sobie odnieść do angielskiego rodzajnika the (el, la) lub a, an (un, una).  

Hiszpański rodzajnik określony

Rodzajniki określone to hiszpańskie odpowiedniki angielskiego „the”. Używa się ich, gdy mówimy o konkretnych rzeczownikach, które zarówno my, jak i nasz rozmówca znamy. Oto one:  
Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza el la
Liczba mnoga los las
Przykłady dopasowania rodzajnika określonego z rzeczownikami: – El libro (Książka, o której obie strony wiedzą, która.) – La ventana (Okno, które jest wyraźnie wskazane.) – Los niños (Chłopcy, o których mowa, znani słuchaczowi.) – Las casas (Domy, o których jest mowa.)   Nie zapomnij o specyficznych regułach, które dotyczą rodzajników w języku hiszpańskim. Należy na przykład pamiętać, że przed rzeczownikami żeńskimi zaczynającymi się na 'a’ lub 'ha’ akcentowane na pierwszą sylabę, np. „agua” czy „hacha”, używamy rodzajnika „el” zamiast „la” w liczbie pojedynczej dla lepszego brzmienia, nawet pomimo żeńskiego rodzaju rzeczownika (np. el agua fría).  

Hiszpański rodzajnik nieokreślony

Z kolei rodzajniki nieokreślone to hiszpańskie „a” albo „an” w języku angielskim czy „un” i „une” we francuskim. Używamy ich, gdy mówimy o rzeczownikach w sposób ogólny lub nieokreślony. Obejmują one:  
Rodzaj męski Rodzaj żeński
Liczba pojedyncza un una
Liczba mnoga unos unas
Przykłady dopasowania rodzajnika nieokreślonego z rzeczownikami: – Un perro (Jakiś pies, nieokreślony.) – Una mesa (Jakaś mesa, nieznana.) – Unos libros (Jakieś książki, wielość nie została określona.) – Unas chicas (Jakieś dziewczyny, nie mówimy o konkretnych osobach.)   Pamiętaj! Rodzajnik zwykle towarzyszy rzeczownikowi, a czasem zastępuje rzeczownik i towarzyszy np. przymiotnikowi.

Za zgodą autorki umieszczam fajny materiał PDF do nauki rodzajników hiszpańskich.

Chcesz sobie poukładać w głowie hiszpańską gramatykę?

Nie do końca odnajdujesz się w zawiłościach gramatyki hiszpańskiej? Wolisz wizualne przedstawienie wszystkich zagadnień? Opracowałyśmy przedstawienie wszystkich zagadnień gramatyki hiszpańskiej w formie schematu z systematycznie poukładanymi klockami-zagadnieniami gramatycznymi.

Jeśli chcesz spojrzeć na hiszpańską gramatykę trochę inaczej niż zwykle to GRAMBOX jest dla Ciebie.

 

Kliknij w poniższą grafikę

Scroll to Top