• Brak produktów w koszyku.

Image Alt
  /  Grambox
grambox nauka hiszpańskiego

Grambox to przedstawienie zagadnień gramatycznych za pomocą osobnych klocków,  reprezentujących gramatykę hiszpańską. Idealne przedstawienie gramatyki hiszpańskiej dla wzrokowców!

Na tej stronie znajdziesz materiały do nauki hiszpańskiego w szczególności gramatyki. Materiały zostały podzielone według trzech poziomów:

– Materiały do nauki gramatyki hiszpańskiego na poziomie podstawowym,

– Materiały do nauki gramatyki hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym,

– Materiały do nauki gramatyki hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym,

Jeśli interesuje Cię konkretne zagadnienie wystarczy najechać na odpowiedni klocek i kliknąć. Otworzy Ci się nowa strona z opisanym zagadnieniem i wyjaśnieniem danego zagadnienia z gramatyki języka hiszpańskiego.

PRET. Pretérito – czas przeszły

INDIC. (modo) Indicativo – tryb oznajmujący

SUBJ. (modo) Subjuntivo – tryb łączący

 

Verbo – czasownik

Sustantivo – rzeczownik

Adjetivo – przymiotnik

Pronombre – zaimek

Artículo – rodzajnik

Posesivo – zaimki dzierżawcze

Demostrativo – zaimki wskazujące

Cuantificador – zaimki nieokreślone (mucho, nadie etc.)

Gerundio – imiesłów czynny

Participio – imiesłów bierny

Infinitivo – bezokolicznik

Adverbio – przysłówki

Sintagmas – syntagmy, np. frazy rzeczownikowe

Oraciones – typy zdań

Otros – inne

 

Presente de indicativo – Czas teraźniejszy trybu oznajmującego

Pretérito indefinido de indicativo – czas przeszły dokonany (prosty) trybu oznajmującego

Pretérito perfecto de indicativo – czas przeszły dokonany złożony trybu oznajmującego

Pretérito imperfecto de indicativo – czas przeszły niedokonany trybu oznajmującego

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo – czas zaprzeszły trybu oznajmującego

Pretérito anterior – czas zaprzeszły

Futuro imperfecto (simple) – czas przyszły niedokonany (prosty)

Futuro perfecto – czas przyszły dokonany złożony

Condicional simple – tryb warunkowy prosty

Condicional compuesto – tryb warunkowy złożony

Presente de subjuntivo – czas teraźniejszy trybu łączącego

Pretérito perfecto de subjuntivo – czas przeszły dokonany złożony trybu łączącego

Pretérito imperfecto de subjuntivo – czas przeszły niedokonany trybu łączącego

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo – czas zaprzeszły trybu łączącego

Imperativo – tryb rozkazujący

Jeśli jesteś zainteresowana zakupem materiałów do poszczególnych zagadnień gramatycznych zapraszamy na stronę SKLEPU, gdzie znajdziesz materiały do nauki gramatyki języka hiszpańskiego oraz materiały d nauki słownictwa nie tylko języka hiszpańskiego.

Nie wiesz jaki masz poziom hiszpańskiego?

Wykonaj test i sama się przekonaj:

Znasz gramatykę języka hiszpańskiego a brakuje Ci słownictwa?

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie materiały zawierające różne źródła do nauki leksyki języka hiszpańskiego.

Rejestracja użytkownika

Zresetuj hasło