Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego na stronie hiszpanskiodreki.pl

 

1 § Definicje

Użyte w Polityce Prywatności oznaczają:

 1. ADMINISTRATOR – administratorem danych osobowych jest firma MAOSIL z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Botanicznej 40, 32-500 Chrzanów, NIP: PL7123069470, adres poczty elektronicznej: kontakt@hiszpanskiodreki.pl.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 6. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: hiszpanskiodreki.pl.
 

2. § Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja – Eliza Illukiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAOSIL Eliza Illukiewicz, NIP: 7123069470
 

3. § Dane osobowe

 1. Usługobiorca może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym, takich jak formularz rejestracji, formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji są przetwarzane w celu stworzenia indywidualnego konta Usługobiorcy, gdzie będzie posiadał dostęp do wykupionych produktów.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu stworzenia indywidualnego konta Usługobiorcy.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, promocji czy szkoleń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.
 6. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Stosując adekwatne i możliwe najbardziej rzetelne środki ochrony danych, m.in. ochrona antywirusowa oraz hasła na sprzęcie wykorzystywanym do przetwarzania danych, certyfikatu SSL dla domeny itp.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania udzielonej zgody/wypisania się z newslettera/korzystania z konta użytkownika, a następnie zostaną usunięte, chyba że Usługobiorca zdecyduje się korzystać z usług i pozostawi dane innej podstawie i we wskazanym celu.
 10. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:
  1. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu – Firma IMAGINIO Sp. z o. o. ul. Partyzantów 17/2A, 75-411 Koszalin, o numerze NIP 6692517454, REGON 321251162;
  2. dostawca usługi dystrybucji newslettera – (MailChimp) Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308.
 11. Dane będą przekazywane do państw trzecich, a konkretniej USA, ponieważ korzystam z systemu MailChimp. MailChimp znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield, a zatem dane są bezpieczne.
 12. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Usługobiorca posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 14. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba że wcześniej Usługobiorca podejmie decyzję o rezygnacji z otrzymywania newslettera/usunięciu konta użytkownia, co spowoduje usunięcie danych z bazy,
 15. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 16. Jeśli Usługobiorca uzna, że przetwarzanie jego danych przeze mnie narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 

4. § Polityka cookies

 1. Zasady polityki cookies zostały przygotowane w oparciu wzór informacji przygotowany przez IAB Polska dostępny na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator firma MAOSIL z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Botanicznej 40, 32-500.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Scroll to Top